Jelentkezés

Jelentkezési lap

Kérjük, válassza ki a megfelelő képzést!

Képzés alapadatai (Felnőttképző tölti ki)

Képzésre jelentkező személy személyes adatai (Jelentkező képzésben részt vevő személy tölti ki)

Képzésre jelentkező személy kapcsolattartási és egyéb adatai (Jelentkező képzésben részt vevő személy tölti ki)

A képzés költségviselője

Képzésre jelentkező személy nyilatkozatai

Alulírott Képzésre jelentkező kijelentem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót megismertem, a kitöltött jelentkezési lap Képzőnek való átadásával/megküldésével adataim leírt célból történő kezeléséhez hozzájárulok.

Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésbe való bekapcsolódás

Adatkezelés jogalapja: Képző jogos érdeke

Adatkezelés időtartama: Jelentkezési lap kitöltésének napjától a Felnőttképzési szerződéskötés napjáig, illetve visszavonásig.

Adatok köre: Jelentkezési lapon szereplő adatok köre és esetlegesen a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével kapcsolatosak. 

Alulírott Képzésre jelentkező büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. A képzéssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatást megkaptam (a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási szám, képzési tájékoztató, képzési díj, fizetési feltételek, elállási jog, ügyfélszolgálati rend, panaszkezelés, felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének módja, adatkezelési információk, felnőttképző adatszolgáltatása stb.).

Budapesti Gépészeti SZC Csonka János Technikum és Szakképző Iskola
Nyilvántartási szám: B/2021/000542
KB04 – Jelentkezési lap

Általános képzői adatszolgáltatási tájékoztató

Általános képzői adatkezelési tájékoztató